Marketing : Het nut van een Nulmeting

 In Marketing

Nulmetingen zijn belangrijk! Wat is je NAP? Wat is je startpunt. Wat is je begin criteria … Want aan het eind bij het opleveren van je project, cursus or whatever wil je kunnen¬†meten wat de ‘nieuwe’ score is. Ben je effectief beter? Effecienter etc.?

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search