Docent Sales & Marketing en beetje nerden

Verantwoordingsdocumenten

Zelfassessment Overzicht: van onderwerpen in het BDB programma september 2020

Opdrachten

Opdracht 1B

Ontwikkelplan

Opdracht 2

Ontwerpen van onderwijs

Opdracht 3A

Video Analyse

Opdracht 3B

Schriftelijke Lesvoorbereiding, uitvoering en reflectie

Opdracht 3C

Lesobservatie collega

Opdracht 4

Casus Inclusiviteit

Bewijsmateriaal